alevi islam logo
alevi islam logo

ALEVİLER KİŞİLERE Mİ DEĞERLERE Mİ YÖNELMELİ

06.07.2023

ALEVİLER KİŞİLERE Mİ DEĞERLERE Mİ YÖNELMELİ

Sizce başlık zor bir soru mu içeriyor? Basit bir sorunun basit cevabı olur. Değerlere yönelince ister istemez ‘’erdem’’ ve ‘’ahlak felsefesine’’ yönelmiş oluyoruz.

                Aleviler, aslında yüzyıllardır kişi üzerinden değerlere de yönelmiştir. Kaldı ki bu tarz yönelme birçok gelenekte de vardır. Okuma oranı artması ve tek bir kişinin farklı özellikleri, farklı yaşayışları ve farklı kültürleri olduğu anlaşılması ‘’KİŞİLER ÜZERİNDEN DEĞERLER’’ meselesini de sorgulamaya itiyor.

                Açık konuşmak gerekirse Şiilerin baktığı ‘’İMAM ALİ’’ başka…

                Sünnilerin gördüğü ‘’İMAM ALİ’’ başka…

                Alevilerin inandığı ‘’İMAM ALİ’’ bambaşka karakterler. Özellikle Alevilik inancında ve geleneğinde İmam Ali, Sünni ve Şii inancında ki imam Ali’den çok farklıdır. İlginçtir Sünni de, Şii de Alevileri kendi ‘’ Ali’’lerine inandırmaya çalışmaktadırlar. Farklılıklara örnek mi istersiniz?

Teolojik bir örnek;  ‘’Alevilere göre İmam Ali kırkların ceminde semah dönmüştür. Peygamber ile müsahib olmuşlardır.’’Sünnilikte ve Şiilikte bu gibi bir inanış asla yoktur. Hatta masal derler!

--

                Hâl bu iken ‘’Biz İmam Ali’’yi örnek alıyoruz’’, hayatımızı ’İmam Hüseyn-i Hayat’ eyliyoruz’’ diyenlerin de kafaları iyice karışmaya başladı. Çünkü Hangi İmam Ali ve hangi İmam Hüseyin’i örnek alıyorsunuz? Erzincan’da hatta Sinop’ta izleri olduğu düşünülen İmam Ali’mi yoksa namaz kılarken ayağından vurulsa bile namazından vazgeçmeyen İmam Ali mi?

 

                DEĞERLER SORUNU

                Değerlerin salt kişiler üzerinden değil, etik davranışlar üzerinden olması gerektiğini mantıklı olan herkes kavrayabilir. Yapay zekâların, moleküler biyolojinin ve gökbiliminin konuşulduğu şu zamanda 6.,7., 16. ya da 18. yy’da yaşadığını zanneden beyinler etik davranış/söz/düşünüş becerisini asla gösterememektedir.

                Etrafınızda bu kadar mecnunlaşmış ve mensuplaşmış insanları din adı altında tuhaf yaşayışlarını  görmek sizi de şaşırtmıyor mu? Açık konuşmak gerekirse kişiler üzerinden yapılan değerlendirmeler; ancak sorgulanarak örnek alınması gereken değerler olmalıdır. Unutmayalım!

Ganimetler Bölümü (Enfal Suresi) 22: Çünkü yeryüzünde debelenenlerin Allah katında en kötüsü, akıllarını işletmeyen sağır dilsizlerdir.

HÜNKAR UĞURLU DEDE
HÜNKAR UĞURLU DEDE
Top