alevi islam logo
alevi islam logo

Alevilik Hakkında

Ab: Su
Abdal: Kendisini Tanrıya adamış derviş
Abit: Tanrı'ya Kul olmak
Adab: Edep, tebiye
Adem: İlk Peygamber, İlk İnsan
Adil: Doğru ve Adaletli olmak
Adu: Hain düşman
Afak: Gözle görülebilinecek yerler
Agah: Anlamış olmak
Ahd: Söz vermek, Yemin etmek
Ahfat: Torunlar
Ahir: Son
Ahlaki: Güzel Huy
Ahsap: Hz. Peygamberin Muhabbetinde bulunmuş yakınları ve Arkadaşları
Ahsen-I Takvim: Güzel Şekilde yaratılan insan
Akid'e: İnancın süreği
Alaka: ilgi
Alenen: Açıkça
Ali aba: Hz. Peygamberin Ehlibeyti
Ali: on iki imamların atası, ilk imam
Alim: bilgin
Alp: Yiğit, Kahraman, bahadır
Ama: kör olan, gözleri görmeyen
Aman: Yardım için rica bulunmak
Amir: Yönetici
Aziz: Saygı ve Sevgi kazanmış kişi
An: en kısa zaman
Anane: Töre
Anasır: unsur ( Hava, Su, Ateş, Toprak)
Ar: utanmak
Arasat:Haşr, neşir olma meydanı
Asitan: Dergah
Asuman: Gökyüzü
Aşama: Önem ve Değer bakımından yükselen basamakların her biri
Aşina: sevgili
Ateist: Tanrı Tanımaz
Ateşin: Ateş gibi yakıcı
Avam: Halk
Ayal: Hane Halkı
Ayan: açık
Ayn: Göz
Aynel'yakin: Gözle görünen
Azap: Bedensel veya Ruhsal acı
Azık: Yiyecekler
Azim: Düşündüğünü yapmam kararlılığı
Azimüşşan: Şanı Yüce

test B içeriği

Bab: Kapı
Bad: Yel
Badire: Sıkıntılı aşama, engel
Bağban: Bağcı
Baki: ölümsüz, kalıcı
Baran: sağanak şekilde yağan yağmur
Bargah: manevi yer, Tekke
Bariz: Göze çarpan, açık
Basir: Görme gücünün kaynağı
Basiret: Görünürlük
Batıl: Doğruluk yanı olmayan, asılsız
Batın: Gözle görülmeyen fakat her şeyde bir güç olan
Bedi: Güzellikle yaratan ve Ahenkle donatan
Bende: Bağlılık
Beytül kudüs: Kutsal ev
Biat: İtaat
Bikes: Kimsesiz, Çaresiz, Yoksul
Bi-nasip: Arzu ve isteğine ulaşamayan
Buğz: kin
Burak: Hz. Peygamber'in ''arş'' yolunda bindiği at
Bürhan: Şahit, Delil
Büryan: Kebap olma , kavrulma

C

Cafer Sadık: on iki imamın altıncısı
Cahil: Yararlı bir eğitim görmeyen
Camia: Topluluk, zümre
Can: Ruh, hayatın madde dışı varlığı
Car: Yardım talep etmek
Cariye: Yabancı topluma esir düşmüş ve bir efendinin hizmetinde ki kadın
Cazibe: ilgi çekici
Cebrail: Dört büyük melekten biri
Cehd eylemek: Gayret göstermek
Celal: Hiddet
Cem olmak: Kutsal Mekanlarda insanların bir araya gelmesi
Cemaat: İbadet veya Muhabbet için bir araya gelen topluluk
Cemal: Yüz güzelliğ, çehre
Cenabı Bari: Var olan, yöneten tanrı
Cendere: Maddi ve Manevi Baskı
Cerrah: Operatör, Ameliyat Doktoru
Cevr etmek: Eziyet, ızdırap vermek
Cezbe: Ruh heyecanı ile Tanrıya yöneliş
Cibillet: Asıl, Yaratılış, huy
Cüda: Sevdiğinden ayrı düşüp hasret çekmek
Cüz-i: azıcık, pek azdır
Çarpık: Asıl düzgünlüğünü yitirmiş
Çarmıh: Dört Mıh,veya suçlu görünen, Hac şeklinde kurulan dar ağacında idam edilmesi
Çatı: Bir yapının üstünün örtüsü veya belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu kuruluş
Çec: Samanla karışık tahıl yığını
Çekineklik: Karar verememek
Çehre: Yüz, Sima
Çelebi: Bektaşi ve Mevlevi Pirlerine verilen sıfat
Çerağ- Kandil: Kutsal mekanlarda mum veya benzeri aydınlatıcı ışık
Çeri: Asker
Çerkez: Kafkasya'daki bir ırkın adı

D

Dalalet: Sapkınlık
Damen: Mürşit Eteğinden tutmak
Dana: Bilen, bilgiç, alim.
Dara Durmak: Taliplerin Pirden dua alırken duruş vaziyetleri, Teslim olmak
Dar-ül beka: Ahiret, öte dünya
Dar-ül aman: Muhammed kapısı, kurtuluş ve bağışlanış yeri
Dede: Büyük baba, Ocak zade Alevi inanç önderleri
Dehr: Asır, zaman
Delalet: Klavuzluk, yardımcılık için aracılık
Delil: Yol gösterici ve kanıt
Dem: Güzel Sohbet ve düşünce ile geçen zaman
Der: Kapı
Dergah: Tarikatta olanların ibadet ve töre yaptıkları yer tekke
Derya: Deniz, Okyanus
Dest: El
Deşt-I Kerbela: Kerbela çölü
Desti-gir: elden tutan
Devran: Dünya, kader, felek, zaman
Dıl: Gönül
Didar: Sevgilinin cemali
Dide: Göz
Dildar: Sohbet ehli sevgili
Divan: Yüksek Makam
Düldül: Hz. Peygamber tarafından Hz. Ali'ye armağan edilen bnek at
Dür: inci
Düstur: Genel Kural, usul
Duazı imam:on iki imamların adı geçen deyiş

F

Failatün: Aşk ve Cezbe-I Faaliyet
Fani: Ölümlü
Fatır: Yaratan ve çoğaltan
Fazilet: Erdem,güzel ahlak, ruhi olgunluk
Felsefe: Bir inancın, ilimin ve bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler
Feragat: Bırakmak, Vazgeçmek
Ferman: Buyruk
Fettah: Zafer lütfeden, kapılar açan
Feyz: Verimlilik, bereket, şeref ilim
Feza:Boşluk
Fıtrat: Yaradılış
Fiil: iş, eylem, ekil
Firak: Ayrılık, hasret
Fitne: Hile, ayartma
Fon: belirli bir iş için ayırılan para
Fuzulluk: Vazife ve sınır dışı yapılan iş
Furkan: Kur'an-I kerim hak ile batın arasındaki farkı belirlemek.
Fütursuz: Yiğitlik, cömertlik,gençlik

Top