alevi islam logo
alevi islam logo
21 Mart Hz. Ali'nin Doğumu Sultan Nevruz

21 Mart Hz. Ali'nin Doğumu Sultan Nevruz

21.03.2023

Nevruz Bayramı ve İmam Ali

Yaklaşık 14 asır yıl önce dünyaya gelen İmam Ali, yüzyıllar boyunca O’ nu sevenlerine yol göstermiş, irşad etmiştir. Fakat bizim inancımızda yalnızca 14 asırdır değil; öncesinde de var olan bir nur olduğuna inanıyoruz. Nasıl mı? O değerlerin ve sevginin nur olduğunu biliyoruz. O sevmeye layık olan değerler nur’dur. Kuran’ ı Kerim’ de de Yüce Allah kendisine ‘’nur üstüne nurdur.’’ İfadesiyle Yüce değerlerin kendisinden geldiğini buyurmuştur. Elbette rahmetin de bu nura yani bu erdemlere ne kadar bağlı olduğumuzun ölçüsüyle olacağını bildirmiştir.

O değerler ki gâh Musa’ ya Mecmaul Bahreyn’ de eşlik eder, gâh İsa’ da gönülleri körelmiş olanların gözlerini açar, gâh ruhu kararmış olanların ruhunu diriltirdi.

O değerlerin, zatında vücut bulmuş hâli ‘’İmam Ali’’ dir ve Muhammed Mustafa ile halkı Hakka davet etmiştir.

O değerler İmam Hüseyin ile birlikte Kerbela’ ya yolculuk etmiştir.

Bu yüzden her cemimizde o değerin şahsiyetinde toplandığı İmam Ali’ yi anmış… ‘’Aliyyun zikrin ibadet’’ demişiz.

 

Ey sevdiğim sensin Şahı Merdanım

Gittiğin sıratel müstakim yoluna kurban olayım

Derdimin dermanın nerden bulayım

Var mı bu dünyada Ali gibi yâr

 

İşte o nur bu değerlerdir, bu ilkelerdir.

O değerler ki Muhammed Mustafa’ da ‘’güzel ahlak ve yumuşak huyluluk’’ olarak kuran’ ı Kerim’ de övülmektedir.

Değerli canlar!

İmam Ali ve evlâtları, İslam’ ın Arap yarımadasından Türk yurtlarına, oradan Anadolu’ ya ve Balkanlara kadar gelmesinin öncülüdür. Çünkü yine O’ nun değerleri Ahmet Yesevi’ den Hacı Bektaş Veli’ ye, Sarı Saltuk’ tan Şah İsmail Hatayi’ ye, Pir Sultan Abdal’ dan Edip Harabi’ ye ve nihayet günümüze kadar gelmiştir.

Ehli Beyt’ in nuru tüm dünyaya dün olduğu gibi bugün de ışık saçıyor.

 

Çeke Çeke ben bu dertten ölürüm

Seversen Ali’ yi değme yarama

Ali’ nin yoluna serim veririm

Seversen Ali’ yi değme yarama

 

Bakınız İmam Ali Sıffeyn’ de kendisine su vermeyen Muaviye ordusuna, su yolunu ele geçirdikten sonra Muaviye’ nin yaptığını yapmamış, onun askerlerine suyu vermiştir.

13. yy’ da yaşayan İmam Ali‘ nin nurunu taşıyan Hacı Bektaş Veli de o değerlerin öncülerinden olarak ‘’Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayın’’ buyurmuştur.

 

Yine İmam Ali der ki: ‘’Haksızlık önünde eğilmeyin Hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz’’

20. yy’ da o nuru, o değerleri taşıyan Mustafa Kemal Atatürk’ te bu sözleri ‘’Temel ilke Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, bağımsızlıktan mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz’’

Diyerek onaylamıştır.

 

Elinde Zülfikar altında düldül / Önünce Kamberin dilleri bülbül

Hazreti Fatma Ana’ m cennetten bir gül / O’ na sırrım dedi Hak Resullullah

 

Değerli konuklar… Zülfikar bugün bizim aklımızın aracı olan dilimizdir. Hakka layık işler yapmak için elimizdir. Hırsımızı, öfkemizi, şehvetimizi kontrol altına almak için irademizin kılıcıdır.

 Bu yüzden İmam Ali’ nin zülfikarına layık olmak için ‘’Bizim inancımızda cebir, şiddet, kin ve nefrete asla yer yoktur’’  dedik. İşte bu değerleri taşımayan, o nura vakıf olmayan boynunda ya da alnında Zülfikar işareti de taşısa bizim için hiçbir önemi ve anlamı yoktur.

 

Yine İmam Ali her şeyi Allah’ ın kaza ve kaderine bağlayanlara şöyle sesleniyor:

‘’Yazık sana! Sen kazayı yerine gelmesi ve kaderin mutlaka olması  gerekli sanmadasın. İş böyle olsaydı sevap ve eziyet batıl olurdu, vaatlerin ortadan kalkması icab ederdi. Oysaki noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, kullarını yapacakları işte özgür bırakarak emretmiş, kötülüklerden çekinmelerini bildirerek yasaklamıştır. Emirde, yasakta kulun iradesini ortadan kaldırmamış, yaratıcı gücünü yok etmemiştir. Kul mağlup olarak isyan etmez, mecbur olarak itaatte bulunmaz. O peygamberleri bir oyun için göndermemiş, kitabı boş yere indirmemiştir, gökleri ve yeryüzünü boşuna yaratmamıştır.

Bu gerçeği inkar edenlerin zannıdır, artık vay onların hâline’’ buyurmuştur.

 

Yüce Allah o nura layık insanlardan ve o nur ile insanlığı aydınlatanlardan eylesin…

İmam Ali’ yi anlatmaya dil yetmez. Son olarak bir Hak aşığının sözleri ile konuşmama son veriyorum:

 

Onüç asır öncesinde Şah-ı Merdan Ali geldi
Meylim kaldı goncasında Has Bahçe'nin gülü geldi

Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum
İlme talip olanlara bu söz gayet ulu geldi

Zalime iltifat etmek mazlumlara hakarettir
Gerçeklerin öz nefesi bize sabah yeli geldi

Zamanın ilmine göre yetiştirin neslinizi
Er olan gelsin yürüsün erdemliğin yolu geldi

Aşık Daimi dediler bir halkın ozanına
Boş olana boş göründü dolulara dolu geldi

 

 

 

HAFTALIK CEM SOHBETLERİ

Anneler Gününün Tarihçesi

Anneler Gününün Tarihçesi

Anneler Günü kendini 1600'lü yıllarda İngilizler ‘in "Mothering Sunday" (Anneler Pazarı) kutlamaları ...

Devam
İNSAN-I KAMİL

İNSAN-I KAMİL

İnsan’ın kitab-ı kâinattır. Yani kâinatta ne varsa kendisinde toplanmıştır. Bu nedenle imam-ı Ali "s ...

Devam
Alevilik ve İbadet

Alevilik ve İbadet

Alevilik Allah Muhammed Ali kutsallığını kalbinde taşıyan Hz imam alinin adaletinden ayrılmayan teme ...

Devam
Elinle Koymadığını alma!

Elinle Koymadığını alma!

ELİNLE KOYMADIĞINI ALMA! Bilindiği üzere; Alevî Bektâşî yol ve erkânında, “eline, diline ve beline s ...

Devam
AKIL ve BİLGİ

AKIL ve BİLGİ

Akıl ve Bilgi § Akıllının, gönlü, sırrının, sandığıdır. Güler yüz, güzel huy dostluk ağıdır; tahammü ...

Devam
""
Top